Barcode Retail Solution Systems
Manufacturers
Category

รายชื่อบริษัทขนส่ง

สมัครงาน

ตัวแทนจำหน่าย

facwbook

google+

youtube

line


สมัครงาน

ร่วมงานกับ บริษัท บาร์โค้ดรีเทล โซลูชั่นซิสเต็มส์ จัด 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ฝ่ายประสานงาน / การตลาด   / ฝ่ายขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศหญิง และ ชาย

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สามารถติดต่อประสานภายในบริษัทฯ และสาขา

 - สามารถจัดการด้านเอกสารต่างๆ

สามารถติดต่อด้านการตลาดทั่วไป

สามารถติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท

สามารถติดต่อลูกค้าระหว่างประเทศ

จำนวน 5 อัตรา

 

2.  ฝ่ายบริการลูกค้า และ ทดสอบสินค้า Tester/QA

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศหญิง และ ชาย

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามาถตรวจสอบปัญหาและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เบื้อนต้น

-สมารถเขียนโปรแกรมระบบเกี่ยวกับอุปกรณ์บาร์โค้ดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

สามารถอบรมและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน

- สามารถขับรถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถประสานงานต่างๆได้

จำนวน 10 อัตรา

 

3. ฝ่าย โปรแกรมเมอร์ Programmer พัฒนาระบบบาร์โค้ด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศหญิง และ ชาย

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สามารถเขียนโปรแกรม Visual Basic/Power Builder และภาษา C

สามารถออกแบบฐานข้อมูล หรือใช้คำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี

ถ้ามีประสบการณ์เขียน Power Builder จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถขับรถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน 5 อัตรา

 

4. พนักงานขายสินค้า ออนไลน์ (กรุงเทพมหานคร)

ขายสินค้าทางสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, Google, Youtube, Instagram,Twitter เป็นต้น เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจตัวสินค้า ,เครื่องอ่านบาร์โค้ด ,เครื่องพิมพ์ สติกเกอร์, เครื่องพิมพ์ลาก ,สติกเกอร์บาร์โค้ด ,เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ,เครื่องคิดเงิน กระดาษความร้อน ,เครื่องพิมพ์บัตร ,เครื่องอ่าน ,QR Code ,ระบบขายสินค้า ระบบลงทะเบียน ,โปรแกรมขายสินค้า , อุปกณณ์คอมพิวเตอร์ ,บริการให้เช่าอุปกรณ์ ,บริการติดตั้งซ่อมและ,บำรุงรักษา. Etc.

 

ดูเเลเพจ ผ่านช่องทางออนไลน์ เสนองานขายได้

 

นำเสนอโปรโมชั่นสินค้าใหม่ ๆ