Barcode Retail Solution Systems
Manufacturers
Category

รายชื่อบริษัทขนส่ง

สมัครงาน

ตัวแทนจำหน่าย

facwbook

google+

youtube

line


สมัครงาน

ร่วมงานกับ บริษัท บาร์โค้ดรีเทล โซลูชั่นซิสเต็มส์ จัด 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ฝ่ายประสานงาน / การตลาด   / ฝ่ายขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศหญิง และ ชาย

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สามารถติดต่อประสานภายในบริษัทฯ และสาขา

 - สามารถจัดการด้านเอกสารต่างๆ

- สามารถติดต่อด้านการตลาดทั่วไป

- สามารถติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท

- สามารถติดต่อลูกค้าระหว่างประเทศ

- จำนวน 5 อัตรา

 

2.  ฝ่ายบริการลูกค้า และ ทดสอบสินค้า Tester/QA

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศหญิง และ ชาย

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามาถตรวจสอบปัญหาและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เบื้อนต้น

-สมารถเขียนโปรแกรมระบบเกี่ยวกับอุปกรณ์บาร์โค้ดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

- สามารถอบรมและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน

- สามารถขับรถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถประสานงานต่างๆได้

- จำนวน 10 อัตรา

 

3. ฝ่าย โปรแกรมเมอร์ Programmer พัฒนาระบบบาร์โค้ด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศหญิง และ ชาย

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สามารถเขียนโปรแกรม Visual Basic/Power Builder และภาษา C

- สามารถออกแบบฐานข้อมูล หรือใช้คำ่สั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี

- ถ้ามีประสบการณ์เขียน Power Builder จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถขับรถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- จำนวน 5 อัตรา

 

4. ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศหญิง และ ชาย

- จบการศึกษาปริญญาตรี

- มีทักษะในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน / Microsoft Office เป็นอย่างดี

- บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

- กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง

- จำนวน 2 อัตรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5392650 หรือส่งเมลย์  poscsretail@gmail.com