Barcode Retail Solution Systems
Manufacturers
Category

รายชื่อบริษัทขนส่ง

สมัครงาน

ตัวแทนจำหน่าย

facwbook

google+

youtube

lineEpson Passbook Printer ด็อทเมตริกซ์ พรินเตอร์

Epson Point of Sale Printers Epson Point of Sale Printers: Epson Printers are fast and reliable for any POS application Point-of-Sales POS Terminals TM Printers Mini Printer Mechanism

Select Other CategoryEpson Passbook Printer ด็อทเมตริกซ์ พรินเตอร์
43,8500.00 บาท
Epson PLQ-20 ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ 24-เข็มพิมพ์ สำหรับพิมพ์ สมุดบัญชีเงินฝาก โดยเฉพาะ ความเร็ว: สูงถึง 576 ตัวอักษรต่อวินาที (แบบร่าง) พิมพ์สลิปและแบบฟอร์ม ค่าเฉลี่ยการใช้งาน (MVBF) 7 ล้านบรรทัด ความเร็ว: สูงถึง 576 ตัวอักษรต่อวินาที (แบบร่าง)
43,8500.00 บาท
Epson PLQ-20D ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ 24-เข็มพิมพ์ สำหรับพิมพ์ สมุดบัญชีเงินฝาก โดยเฉพาะ ความเร็ว: สูงถึง 576 ตัวอักษรต่อวินาที (แบบร่าง) บัพเฟอร์ 128 Kb อายุการใช้งานเฉลี่ย (MVBF): 7 ล้าน บรรทัด อายุหัวพิมพ์: 400 ล้านครั้ง
49,400.00 บาท
Epson PLQ-20DM ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ 24-เข็มพิมพ์ สำหรับพิมพ์ สมุดบัญชีเงินฝาก โดยเฉพาะ ความเร็ว: สูงถึง 576 ตัวอักษรต่อวินาที (แบบร่าง) บัพเฟอร์ 128 Kb, มีตัวอ่านแถบแม่เหล็ก อายุการใช้งานเฉลี่ย (MVBF): 7 ล้าน บรรทัด อายุหัวพิมพ์: 400 ล้านครั้ง
49,400.00 บาท
Epson PLQ-20M ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ 24-เข็มพิมพ์ สำหรับพิมพ์ สมุดบัญชีเงินฝาก โดยเฉพาะ ความเร็ว: สูงถึง 576 ตัวอักษรต่อวินาที (แบบร่าง) บัพเฟอร์ 64 Kb, มีตัวอ่านแถบแม่เหล็ก อายุการใช้งานเฉลี่ย (MVBF): 7 ล้าน บรรทัด อายุหัวพิมพ์: 400 ล้านครั้ง
65,300.00 บาท
PLQ-22CS/22CSM เปลี่ยนแปลงการประมวลผลเอกสารใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วสูง พร้อมการทำงานเอนกประสงค์ ความเร็วในการพิมพ์ 480cps (10cpi) สแกนเนอร์สีสองหน้าความเร็วสูง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพแถบอ่านแม่เหล็ก (MICR) ที่เชื่อถือได้