Barcode Retail Solution Systems
Manufacturers
Category

รายชื่อบริษัทขนส่ง

สมัครงาน

ตัวแทนจำหน่าย

facwbook

google+

youtube

line


Seniorsoft

บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป และสารสนเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในชื่อ บริษัท ซีเนียร์ ซอฟท์แวร์ จำกัด ด้วยการพัฒนาซอฟท์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า ในลักษณะ โปรเจค และจากการที่ได้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทางบริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ในชื่อ Senior98 และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นบริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในที่สุด

Seniorsoft product's categoryAll Seniorsoft Products
1.
SeniorSoft Professional V6.8 โปรแกรมคุมคลังสินค้า พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และดูแลจุดซื้อจุดขาย (POS) เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก SMEs ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว คุณสมบัติของโปรแกรม :
2.
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำบัญชี สำหรับองค์กร ห้างร้าน หรือบริษัททั่วๆ ไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกบัญชี และปิดงบการเงินได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหาความผิดพลาดของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว -มีคู่มือในการใช้งานที่เข้าใจง่าย และง่ายต่อการใช้งาน
3.
ซอฟต์แวร์อันชาญฉลาดในการทำบัญชีสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน คุณสมบัติของโปรแกรม: - เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำบัญชี สำหรับองค์กร ห้างร้าน หรือบริษัททั่วๆ ไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกบัญชี และปิดงบการเงินได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหาความผิดพลาดของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
4.
ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร ออกแบบมาสำหรับธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะ ช่วยให้การดำเนิน ธุรกิจร้านอาหารเป็นเรื่องง่าย คุ้มค่า และตอบสนองความต้องการ ของธรุกิจร้านอาหารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ